Pénzügyi számviteli ügyintéző képzés - EFEB Szakgimnázium
  • slider image
  • slider image
  • slider image

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképzés

Miért az EFEB ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképzése a legjobb választás?

A 2018/19-es tanévben ezt a szakképzést nem tervezzük indítani! 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01)

Amit a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképzésünkről tudni érdemes:  

a képzés formája:       iskolarendszerű, nappali

a képzés jellege:         OKJ-bizonyítvány megszerzésével záródó

időtartama:     2 tanév

 

az elméleti képzési idő aránya: 70%

a gyakorlati képzési idő aránya: 30%

 

az elméleti és gyakorlati oktatás helyszíne:

EFEB Érettségizettek Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

1139 Budapest Frangepán u. 19.

 

 

A képzés megkezdésének feltétele:

Érettségi bizonyítvány

A 2017-ben érettségiző tanulóktól kérjük, hogy július 20-ig pótlólag mutassák be az érettségi bizonyítványukat.  

 

Milyen munkát végez a pénzügyi-számviteli ügyintéző?

Egy vállalat vagy vállalkozás valamennyi pénzmozgással kapcsolatos feladatában közreműködik, nyilvántartásokat vezet, előkészíti és lebonyolítja a különböző pénzügyi műveleteket, elszámolásokat, kimutatásokat készít. Az adott munkahely gazdasági eseményeit a számviteli szabályok szerint rögzíti, könyvvitelt készít. Ellátja a bankszámlákkal, házipénztárral, adózással kapcsolatos feladatokat. A vállalkozásfinanszírozási feladatokban közreműködik és részt vesz a befektetési döntések előkészítésében.

Hol dolgozik a pénzügyi-számviteli ügyintéző?

A gazdálkodást folytató szervezetnek (cégnek, vállalatnak, államháztartási intézménynek, gazdasági társaságnak… stb.) szüksége van olyan munkatársra, aki pénzügyi referensként, pénztárosként, bérügyi adminisztrátorként, számviteli előadóként, könyvelőként, pályázatíró asszisztensként, vagy projektmenedzser asszisztensként támogatni tudja tevékenységét. Az ezen munkakörök valamelyikében dolgozó pénzügyi-számviteli ügyintéző munkájának legnagyobb részét irodai körülmények között, számítógépen végzi. Munkájához hozzátartozik a telefonos és írásbeli kapcsolattartás, az elektronikus programok kezelése. A pénzügyi-számviteli ügyintéző hagyományos és elektronikus dokumentumokat készít, és ezek iratkezelését is elvégzi.

Mit kell megtanulni ahhoz, hogy pénzügyi-számviteli ügyintéző lehess?

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ-szakképzés elméleti oktatása során az alábbi tantárgyakkal találkozol:

Gazdasági és jogi alapismeretek

Ügyviteli ismeretek

Statisztika

Pénzügyi ismeretek

Adózási ismeretek

Számviteli ismeretek

Folyamat- és pénzügyi tervezés

Vállalkozásfinanszírozás

Elektronikus adóbevallás gyakorlata

Könyvelés számítógépen

Projekt-finanszírozás

Projekttervezés gyakorlata

 
Megismered a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat és képes leszel az azok közötti összefüggések megértésére. Átlátod a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek több irányú kapcsolatát, a közgazdasági elmélet és a gyakorlati gazdasági élet összefüggéseit.

Megtanulod az ügyiratok kitöltését, és készítését, a hivatalos levelek formai követelményeit és pontos tartalmi megfogalmazását, az irodatechnikai eszközök használatát.  

Megismered az üzleti élet etikáját, elsajátítod az üzletfelekkel való kapcsolattartás kommunikációs szabályait.

Felkészülsz az alapvető adójogszabályok alkalmazására. Megismered az általános forgalmi adó szerepét, s ezen ismeretek birtokában képes leszel a piacgazdaság árképzési rendszerében részben eligazodni.

Kiismered magad a vállalkozások beszámolási kötelezettségét és számviteli feladatait érintő jogi szabályozásban. Alkalmazni tudod az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit.

A gazdálkodó szervezetek könyvvezetését, beszámolóit el tudod készíteni, elsajátítod a kettős könyvvitel rendszerét. A gazdasági élet vállalkozási területén a bizonylatok kitöltésétől kezdve az analitikus nyilvántartáson keresztül a gazdasági műveletek könyvelésén át képes leszel a vállalkozás eredményének és vagyonának megállapítására. Értelmezni tudod a projekteket és azok lehetséges finanszírozási forrásait, képes leszel végigkísérni a pályázati ügyletet a pályázatok megindításától azok lezárásáig a megfelelő dokumentációk nyomon követésével.

Mit tartalmaz a pénzügyi-számviteli ügyintéző gyakorlati képzése?

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképzésen megismered a pénzforgalomhoz, a betétgyűjtéshez, a hitelfelvételhez kapcsolódó gazdálkodási tevékenységeket, képes leszel hozamszámításokat végezni a valuta- és devizaárfolyamok ismeretében, s ezeken keresztül döntést hozni vásárlási-eladási szándékról.

Megismered a pénzügyi-számviteli ügyintézői szakmában alkalmazható, az érvényes számviteli előírások alapján működő, főkönyvi és folyószámla kezelő programokat, a bérelszámoló, a tárgyi-eszköz nyilvántartó és a készletnyilvántartó program használatát.

Megtanulsz adókkal, járulékokkal kapcsolatos bevallásokat készíteni és kijelölésre elküldeni a NAV keretprogramjai alkalmazásával. Képes leszel a bevalláshoz szükséges adatokat begyűjteni, ismerve azok számviteli, illetve pénzügyi területének forrásait. A hibás bevallásban a hiba megkeresésére és kijavítására is alkalmas leszel. Ismerni fogod a bevallások gyakoriságát, határidejét, szerkezetét.

Projektek értékeléséhez rendelkezésre álló információforrást használva számításokat tudsz majd végezni és következtetéseket levonni, valamint a projektek pénzügyi forrásait képes leszel felkutatni. Megtanulsz pályázati kiíráshoz anyagokat gyűjteni és egyszerűbb pályázatok készítésénél közreműködni, kiemelten annak pénzügyi folyamatára. 

Kiegészítő szakmai tartalmak

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképzésen tanulóknak – igény szerint - szakmai nyelv vagy nyelvvizsga felkészítő tanfolyamot szervezünk.

Karrierépítés

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ-bizonyítvány megszerzése után tanulóink továbbtanulhatnak Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), Vállalkozási és bérügyintéző, valamint Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző szakképesítésen ezzel is bővítve elhelyezkedési lehetőségeiket.

Végzett pénzügyi-számviteli ügyintézőként lehetőséged van Államháztartási mérlegképes könyvelő vagy Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképzésen továbbfejlődni.

 

Reméljük, hogy hamarosan találkozunk!

Kövess minket a www.facebook.hu/efebszki oldalon!

Részletes leírás

OKTATÓINK

Bodori Ágnes
Dr. Bittó Renáta
Fenyvesiné Pintér Ágnes

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei
Tel: 06-1 321-9215, 06-70 616-1171
e-mail: info@efeb.hu
Kérdezzen bátran tanárainktól, ügyfélszolgálatunktól és a
tanfolyamvezetőktől közvetlenül a fényképükre kattintva!

TANFOLYAMSZERVEZŐ

Góra Ibolya

Nálunk Ön nem csak addig fontos, amíg kifizeti a képzési díjat!

Kérdése van? Tegye fel most!

+36(1) 321 9215

Nem erre gondolt? Keressen további tanfolyamaink között!

Copyright 2014-2018 © EFEB Kft.

Felnőttképzési tevékenység engedélyszáma: E-001225/2015

Nyilvántartási szám: 01-0363-04